Www.tubbe8.com

Girls D7c Newloveyou.com New Love You Vec (filozofia) - pédia

Girls D7c Newloveyou.com New Love You

search D7c D7c Girls Newloveyou.com
Girls Girls esearchlsearchv Girls y D7c u Newloveyou.com c D7c m D7c searche Newloveyou.com rc D7c e D7c e Newloveyou.com r Girls hsearch Girls ils D7c h

e D7c searchf Girls l Newloveyou.com z Girls f Girls a Girls

D7c Girls
Newloveyou.com search search search
z pédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vec vo filozofii je súcno, predmet, objekt. Pojem veci kolíše podľa toho, aké kategórie intervenujú v priebehu jeho tvorby. Vec sa napr. chápe ako časť materiálneho sveta, ktorá má relativne samostatnú existenciu. Veci sa navzájom líšia svojou kvalitatívnou určenosťou. Závažným gnozeologickým a špeciálnovedným problémom je problém vzájomnej totožnosti a vzájomného rozdielu medzi vecami, ako aj problém odlišnosti veci od objektu a od predmetu.

Podľa Platóna vec iba sčasti participuje (pozri: methexis) na svojom ontologickom, teleologickom a logickom modeli, čiže na idei. Jednotlivé veci odzrkadľujú idey. Príčinou veci je idea.

Podľa Aristotela je vec substancia (usiá); zjednotenie látky a formy. Vec, predovšetkým prirodzená vec, je vždy uskutočnením tvaru, formy na materiálnom podklade, ktorý je možnosťou, lebo prijíma určitý a určiteľný tvar, formu. To sa deje vždy určitým druhom pohybu (prirodzeným - vznik, rast a pod.), alebo umelým - umelecké tvorenie, realizácia podstaty, formy diela v materiáli). A napokon skutočnosť veci, ako určitej podstaty či bytosti, je vždy konečným cieľom uskutočnenia, a teda samej veci, k čomu dáva podnet vonkajšia pohybová príčina.

Podľa Alberta Veľkého sa vec skladá z látky a formy. Mnohosť jednotlivých vecí závisí od deliteľnosti látky, a nie od rozličnosti foriem obsiahnutych v látke.

Podľa N. Malebrancha je vec príležitostná príčina obracania našej pozornosti k Bohu.

Podľa B. Russella je vec suma (zväzok) fyzikálnych vlastností.


 Tento článok týkajúci sa filozofie je zatiaľ „výhonok“. Pomôž pédii tým, že ho doplníš a rozšíriš.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne)] čerpal tento článok

Zdroj: „w/index.php?title=Vec_(filozofia)&oldid=5322079
Kategórie:

Navigačné menu

Osobné nástroje

Menné priestory

Varianty

Zobrazení

Viac

Navigácia

Tlačiť/exportovať

Nástroje

V iných jazykoch

Upraviť odkazy
dGirls D7c Newloveyou.com New Love You Vec (filozofia) - pédiae Datuding aGirls D7c Newloveyou.com New Love You Vec (filozofia) - pédiab w s Asia